Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Sistemi’ne ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 19 Haziran 2012 tarihinde; Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ise 20 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara ( YATIRIM KONUSU VE YATIRIM YAPILACAK BÖLGELERDE DEĞİŞİKLER ARZ ETMESİ KAYDI İLE ), (KDV İstisnası, ,Gümrük Vergisi Muafiyeti,Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşçi / İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İadesi )destekleri sağlanmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için ; Gsm : 0 542 520 90 97 
E-MAİL : info@hiracert.com
iso belgesi adana, iso belgesi mersin, iso belgesi antakya, fssc 22000 adana, fssc 22000 mersin, fssc 22000 antakya, ce belgesi adana, ce belgesi mersin, ce belgesi antakya.